ANPANMAN CHILDREN’S MUSEUM

2019

General Produce: Toshiyuki Kon
Art Direction: Moe Furuya
Graphic Design: Takanori Naka, Toshiya Fujii, Hyeweon Kim
Copywriting: Gen Kogusuri
Photo: Noriaki Fukushima, Takashi Nishizawa, Yutaka Tada, Takahiro Ideguchi, MEGUMI
Photo Management: Nanao Okazawa, Ai Serizawa
Photo Produce: Kumiko Morita
Planning Direction: Tatsuya Abe
Technical Direction: Yoshitaka Kawano
Web Design: Joji Komatsu
HTML-Coding: Naoto Sawamura
Produce: Kosuke Hayashi
Project Management: Miyuka Uchida

Client: Anpanman Children's Museum