Milk. Black. Lemon.

2017

Strategy / Creative direction: Yosuke Mamiya
Spatial design / Shop Produce: Ryusuke Nanki
Art direction: Moe Furuya, Hiromi Uzaki
Co-spatial design: Kae Yamashita
Construction management: Yukio Marumori, Minoru Suzuki
Construction Produce: Kazuyoshi Hikota, Keisuke Ogata
Copy writing: Nadya Kirillova, Yuki Takahiko
Planner: Michiko Kato, Katsumi Tanaka
Graphic design + Illustration(Person): Toshikazu Minatomura, Inami Sakurai, Akane Itoh
Illustration(Food): Ari Suzuki
Photo: Junpei Kato
Printing: NISSHO Co., Ltd.
Food design/Shop management: Ryutaro Matsuda, Keiji Nakatatsu, Takahiro Aika, Sachiko Kimura, Yuka Yamaguchi
Tea supervisorer: Takeshi Isobuchi
Cushion design: Katsutaka Shimazu
PR: Ryoichi Shimoyama, Tomoya Oka
AE: Yuto Fujinami, Taro Kitazawa, Motofumi Osumi