Kamidana

2015

Writing: Mari Hashimoto
Product Design: Kenji Mizuno

Graphic Design: Moe Furuya
Photo: Shin Suzuki(Leaflet), Atsushi Maya(Poster)
Retouch: Sunao Sakurai
Client: moconoco

Website: i-moconoco.com/